Vzorová reference

Klient: Kitl s.r.o.
Doba trvání projektu: 10 dní
Lokace: Česká republika, Liberec / Vratislavice n. Nisou

 

Detaily projektu – Pro našeho partnera v krásném historickém objektu Vratislavické Kyselky je velmi důležitá rekonstrukce chátrající stavby. Pro tuto realizaci jsme zvolili 3D skenování a modelování celého objektu. Uvnitř probíhají přípravné práce rekonstrukce, což skenování neomezilo na čase ani na přesnosti měření. Po dokončení měření v terénu proběhla registrace nezpracovaných skenů v SW Faro Scene a bylo vygenerováno mračno bodů, které bylo přeneseno jako fls projekt (projekt Faro), který je kompatibilní s HiCAD do Autodesk Recap.

 

Generované mračno bodů by mohlo být vytvořeno jako základ pro kontrolu kolizí, stejně jako inteligentní 3D model systému a v případě potřeby použito jako šablona pro plánování. Na základě zpracovaného mračna bodů byl vytvořen inteligentní BIM model obsahující nejdůležitější prvky jako jsou (stěny, podlahy, konstrukce, zábradlí, blízké okolí objektu aj.). Finální vzhled modelu je přizpůsoben reálnému vzhledu a použitým materiálům stavby.

 

Parametry:

  • Počet pozic/skenů: 83
  • Počet bodů: 767 103 673 bodů
  • Přesnost: 4,1 mm / 10 m
  • Doba skenování: 8 hodin
  • Doba modelování: 36 hodin
  • Doba registrace a čištění mračna bodů: 6 hodin
  • Použitý SW: Faro Scene a Autodesk Recap